ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา PJ

CRB ถั่งเช่าสกัดผสมหลินจือสกัด และ มะขามป้อมสกัด

RMBหลินจือสกัดผสมมะขามป้อมสกัด และ คลอลาเจนปลาทะเล